ചെമ്മീൻ

ചെമ്മീൻ വരട്ടിയത് (Prawns Varattu)

ഇതിനു ചെമ്മീൻ വരട്ട് എന്നൊ ചെമ്മീൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്നൊ ഒക്കെ വിളിക്കാം. സാധാരണ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നു ചെയ്താലൊന്ന് കരുതി ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാ, സംഗതി ഉഗ്രൻ ആയിരുന്നതു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു… അപ്പൊ തുടങ്ങാം.

ചിക്കൻ

ചിക്കന്‍ കട്ട്ലറ്റ് (Chicken Cutlet)

ഷാലോ അല്ലെങ്കില്‍ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഈ ചിക്കന്‍ കട്ട്ലറ്റിന്റെ രുചി ഒന്ന് വേറെ തന്നെ, വൈകുന്നേരം കഴിക്കാവുന്ന വളരെ രുചിയ ഒരു നാലു മണി പലഹാരം ആണിത്.