ലക്ഷ്മിപ്രിയ പ്രശാന്ത്

ലക്ഷ്മിപ്രിയ പ്രശാന്ത്

About Author

2015ല്‍ തുടങ്ങിയ മലയാള പാചകം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ അഡ്മിന്‍, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ജനപ്രിയമായ മലയാള പാചകം കൂട്ടായ്മയിലെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ആവശ്യമായ പാചകകുറിപ്പുകള്‍ ഇന്ന്‍ സുപരിചിതം. മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പാചകത്തിനുള്ള സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി, അത് എത്രത്തോളം മികച്ചത് ആക്കാം എന്ന നിരന്തരാന്വേഷണത്തില്‍ ആണ് മലയാള പാചകം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളിലേക്ക് മലയാള പാചകം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്‌ഷ്യം.

1

Articles Published
ചെമ്മീൻ

ചെമ്മീൻ വരട്ടിയത് (Prawns Varattu)

ഇതിനു ചെമ്മീൻ വരട്ട് എന്നൊ ചെമ്മീൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്നൊ ഒക്കെ വിളിക്കാം. സാധാരണ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നു ചെയ്താലൊന്ന് കരുതി ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി...