ആരതി പി

ആരതി പി

About Author

പാചകം, അല്ലേല്‍ എന്തേലും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പെരുത്ത് ഇഷ്ടം, അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകരാന്‍ അതിലേറെ ഇഷ്ടം.

3

Articles Published
മുട്ട

മുട്ട കറി (Egg Curry)

എപ്പോഴും എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഈ മുട്ട കറി ഏതു പലഹാരമായാലും ചോര്‍ ആയാലും കൂടെ നല്ല ചേര്‍ച്ച ആണ്‌.
ചിക്കൻ

ചിക്കന്‍ കട്ട്ലറ്റ് (Chicken Cutlet)

ഷാലോ അല്ലെങ്കില്‍ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഈ ചിക്കന്‍ കട്ട്ലറ്റിന്റെ രുചി ഒന്ന് വേറെ തന്നെ, വൈകുന്നേരം കഴിക്കാവുന്ന വളരെ രുചിയ ഒരു നാലു മണി...